Ubytování – Návštěvní řád – Obchodní podmínky

Vážení hosté,
vítáme Vás v Penzionu Čas. Před příjezdem se prosím seznamte s naším Návštěvním řádem.
Pokud dojde ze strany hosta k porušení Návštěvního řádu, je majitel Penzionu Čas oprávněn hostu pobyt ukončit bez náhrady!
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 🙂

Příjezd a odjezd
Pokoje a apartmány jsou připraveny k předání po 14.00 hodině, nejpozději však do 18.00 hodin. Klíče od pokoje předá ubytovatel (telefon 723859912).Termín nástupu mimo tyto hodiny je nutné předem domluvit telefonicky. Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. Po ukončení pobytu se pokoje a apartmány předávají do 10.00 hodin.

Rezervace pokoje a storno poplatky
Vyplněnou objednávku na rezervaci pokoje host posílá e-mailem. Po obdržení odpovědi dostane číslo účtu, na které uhradí částku za ubytování.
1-4 dny: celá částka
5 a více dní: polovina částky a druhou polovinu zaplatí host nejpozději týden před nástupem, případně po tel. domluvě na místě v den nástupu pobytu. Host může po domluvě zaplatit až na konci pobytu. Když z nějakého důvodu host odcestuje dřív než v domluvený den odjezdu, musí zaplatit zbytek pobytu v celé částce, minimálně však polovinu za každý den a to pouze z vážných důvodů a po vzájemné domluvě. pokud host nezaplatí pobyt nebo doplatek za pobyt v den nástupu a nedohodne se s ubytovatelem jinak, může ubytovatel nabídnout pokoj jinému zájemci.
Uhrazená částka za pobyt je nevratná, ubytovatel se s hostem domluví na jiném datu dovolené, pokud host nemůže přijet v termínu původně domluveném.
Peníze se nevrací ani tehdy, když host ukončí pobyt dřív než byl původní termín odjezdu. V tomto případě nemá host nárok na nový termín pobytu.
Ceny pokojů

ceny pokojů jsou platné po celý rok, pokud se v průběhu roku změní, platí cena, která byla při vytvoření závazné objednávky. Rekreační poplatek 15,- Kč není zahrnut v ceně. V den příjezdu se poplatek obci neplatí. Děti, studenti ,důchodci a hosté na pracovním pobytu tento poplatek nehradí. V pokojích 2, 3, 4 a 5 je cena včetně snídaně v hodnotě 160,- Kč/osoba. Pokud si ji host nepřeje, cena se o tuto částku nesnižuje. To platí i pro přistýlku.

Přihlášení hostů
Host je povinen se při ubytování prokázat platným dokladem a bude zapsán do domovní knihy, cizinci pak vyplní přihlašovací lístek pro cizineckou policii.

Zpracování osobních údajů
Host výslovně souhlasí s tím, že Penzion Čas je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování objednávky poskytl (dále jen „Osobní údaje“). Penzion Čas je správcem všech Osobních údaj, které zpracovává. Osobní údaje nebudou postoupeny žádné třetí straně. Ubytovací zařízení se stává správcem osobních údajů poté, co je přímo nebo nepřímo obdrží prostřednictvím vyplněné objednávky nebo poptávky. Zpracování Osobních údajů provádí zpracovatel, který je vázán zpracovatelskou smlouvou a je povinen poskytnout odpovídající ochranu Osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat Osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost Osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední objednávky nebo poptávky. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může host vyjádřit na emailové adrese info@penzioncas.cz.

Vybavení
Po svém příjezdu nalezne host v pokojích a apartmánech následující vybavení:

-ručníky -ložní prádlo -mycí prostředky -toaletní papír -utěrky -vybavení kuchyně (hrnce, talíře, příbory…)

V případě poškození vybavení (TV, nábytek aj.) a za ztrátu klíčů je ubytovatel oprávněn požadovat odpovídající náhradu.

Kouření
Ve všech vnitřních prostorech penzionu platí přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ. Kouřit je možné venku v areálu penzionu. Host je povinen udržovat čistotu a nedopalky dávat na vyhrazené místo. Dále platí, že kouřením nesmí obtěžovat jiné hosty.

Návštěvy a noční klid
V době od 22.00 hodin do 7.00 hodin je noční klid a host je povinen jej dodržovat. Návštěvy na pokojích a apartmánech po 22.00 hodině je nutno domluvit s ubytovatelem.

Úpravy na pokojích
V pokoji nesmí host přemísťovat nábytek a provádět zásahy do elektrické a jakékoliv jiné instalace. Dále pak nesmí používat vlastní elektrospotřebiče mimo těch, které hostům slouží pro osobní hygienu.

Děti a zvířata
Z bezpečnostních důvodů nesmí host nechávat děti do 10ti let a zvířata v pokojích, apartmánech, společných a venkovních prostorech penzionu bez dozoru.

Parkování
Je ve stodole penzionu. Zde je parkoviště pro auta i kola. Dále je možno zaparkovat před penzionem na vyhrazeném parkovišti. Hosté N E S M Í parkovat u sousedních domů!

Zamykání
Z bezpečnostních důvodů je nutné zamykat hlavní vchod pokaždé když host odchází nebo přichází.

Snídaně
Podává se denně od 8.00 hodin do 10.00 hodin v kavárně. Snídaně je v ceně pokojů 2, 3, 4 a 5. V apartmánu lze snídani objednat současně s apartmánem , případně na místě. Více na Snídaně


Děkujeme Vám za dodržování návštěvního řádu a přejeme příjemný pobyt.